Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov. Prosím kliknite sem ak si ich chcete teraz pozrieť.

Vedecký poradný zbor

Dr. Louis Ignarro, laureát Nobelovej ceny† v odbore medicína

Dr. Ignarro znamená pre vedu výnimočný prínos, získal Nobelovu cenu† v odbore Fyziológia alebo medicína za rok 1998 za svoj výskum týkajúci sa oxidu dusného. Jeho práca viedla a inšpirovala vedcov na celom svete.

Významný profesor farmakológie na kalifornskej lekárskej univerzite (UCLA School of Medicine), Dr. Ignarro prednáša ako profesor farmakológie na lekárskej univerzite Tulane v New Orleans. Pred tým, než začal učiť, pôsobil ako vedec v CIBA-GEIGY.

Dr. Ignarro publikoval množstvo článkov a získal ocenenie "Basic Research Prize" Americkej asociácie srdca (American Heart Association) za neustály pre kardiovaskulárnu vedu. Bol uvedený do Národnej akadémie vied (National Academy of Sciences) v rovnakom roku a v nasledujúcom roku do Americkej akadémie umenia a vied (American Academy of Arts ad Sciencies).

Dr. Ignarro je držiteľom titulu B.S. vo farmakológii, Columbia University, 1962, a Ph.D. vo farmakológii, University of Minnesota, 1966. Získal postgraduálne štipendium od Národného inštitútu zdravia (National Institutes of Health) v roku 1968.

†Nobelova cena je registrovanou ochrannou známkou Nobelovej nadácie.sk-SK | 18. 11. 2018 17:25:34 | NAMP2HLASPX01