Vedecký poradný zbor

David Heber, M.D., Ph.D., F.A.C.P., F.A.C.N.

Dr. Heber je uvedený v publikácii The Best Doctors (Najlepší lekári v Amerike) a Who’s Who in America (Kto je kto v Amerike).

Odborné expertízy Dr. Hebera boli niekoľkokrát prezentované v médiách, vrátane NBC, CNN a Discovery Channel.

Okrem vyše 7O odborných vedeckých článkov a dvoch profesionálnych textov, tiež napísal knihy určené pre verejnosť: “Natural Remedies for a Healthy Heart,” “The Resolution Diet,” “What Color is Your Diet?”. Jeho poslednou knihou je "The LA Shape Diet.”

Riadi Národný inštitút zdravia (National Institutes of Health - NIH), Centrum pre výskum dietetických rastlinných doplnkov (Center for Dietary Supplement Research in Botanicals), Národný inštitút rakoviny (National Cancer Institute - NCI) - založil Jednotku klinického výskumu výživy (Clinical Nutrition Research Unit) a podporuje školenia Národného inštitútu zdravia a školenia o obezite pri UCLA.

Hlavným predmetom výskumu Dr. Hebera sú liečba obezity a prevencia a liečba rakoviny prostredníctvom výživy. Je riaditeľom Centra pre výživu človeka pri UCLA (Center for Human Nutrition at the University of California, Los Angeles)*.

Dr. Heber je držiteľom titulu B.S. v chémii, Magna Cum Laude, UCLA, 1969; M.D. Harvard Medical School, 1973; a Ph.D. v psychológii, University of California, 1978. Má osvedčenie internej medicíny a endokrinológie a metabolizmu od Amerického výboru internej medicíny American Board of Internal Medicine) a osvedčenie klinickej výživy od Amerického výboru pre výživu (American Board of Nutrition).

* Akademická hodnosť profesora Hebera slúži iba pre identifikačné účely. University of California z taktických dôvodov neuvádza žiadne špecifické produkty ani služby.sk-SK | 15.10.2021 21:08:47 | Zus2phlsb000001