Vedecký poradný zbor

Herbalife má svoj vlastný Vedecký poradný zbor (Scientific Advisory Board - SAB) založený s cieľom posúvať hranice výskumu na poli vedy o výžive. Členovia tohto zboru vedú priekopnícky výskum o využívaní nutraceuticals za účelom dosiahnutia optimálnej výživy a regulácie hmotnosti. Experti tohto zboru podporujú vývoj výrobkov a pozíciu Herbalife na čele wellness priemyslu. Členovia tohto zboru sú predseda, Dr. David Heber, riaditeľ Centra pre výživu človeka pri kalifornskej univerzite v Los Angeles*; a Dr. Louis Ignarro, držiteľ Nobelovej ceny za rok 1998 v odbore Fyziológia alebo medicína†.

* Akademická hodnosť profesora Hebera slúži iba pre identifikačné účely. University of California z taktických dôvodov neuvádza žiadne špecifické produkty ani služby.
† Nobelova cena je registrovanou ochranou známkou Nobelovej nadácie.

Členovia - ich biografie
David Heber
Louis Ignarro


sk-SK | 15.10.2021 19:33:16 | Zus2phlsb000001