Aktualizovali sme naše Zásady ochrany osobných údajov. Prosím kliknite sem ak si ich chcete teraz pozrieť.

Vedecký poradný zbor

Ako líder v oblasti wellness, spoločnosť Herbalife s hrdosťou založila tri vedecké orgány: Medicínsky poradný zbor (Medical Advisory Board), Vedecký poradný zbor (Scientific Advisory Board) a Skupinu pre medicínske záležitosti (Medical Affairs Group). Spoločne, tieto tri tímy, zložené z vysokokvalifikovaných lekárov, veddcov získavajúcich vedecké ocenenia a renomovaných wellness expertov, napomáhajú posúvať výskum na poli vedy o výžive, zabezpečiť vysokú kvalitu Herbalife výrobkov a učiť zákazníkov z celého sveta o zdravej výžive.

Vedecký poradný zbor
Herbalife má svoj vlastný Vedecký poradný zbor (Scientific Advisory Board - SAB) založený s cieľom posúvať hranice výskumu na poli vedy o výžive.sk-SK | 18. 11. 2018 17:09:17 | NAMP2HLASPX01